Yo-Yo Tournament Round One: Yoyomonkey vs Torque_Yo

Who wins?

Torque:

Monkey:

Wow two votes for me? I even voted for Torque lol. Good job torque!