SPYY - Spyder II - Black, White splash

Vote on which side of my Spyder II looks best:

https://farm3.staticflickr.com/2879/11266126345_fc09e0f586_c.jpg
Spyder II Black white Splash by TotalArtist Yoyos, on Flickr

Right

Left I like the more balanced silver splash