Offstring YoYo by Lê Phạm Thế Vũ

Offstring YoYo by Lê Phạm Thế Vũ
http://www.youtube.com/watch?v=nhNuTL3yLBE
Thanks for watching!

That was Very good!

1 Like

Thank you very much! I will try my best!

Bác chủ thớt chơi hay vãi ;D

Wow,very good!

Thanks chú em!