Offstring YoYo by Lê Phạm Thế Vũ


#1

Offstring YoYo by Lê Phạm Thế Vũ
http://www.youtube.com/watch?v=nhNuTL3yLBE
Thanks for watching!


(M.DeV1) #2

That was Very good!


#3

Thank you very much! I will try my best!


#4

Bác chủ thớt chơi hay vãi ;D

Wow,very good!


#5

Thanks chú em!